Šta je Refresh Production?

Refresh Production d.o.o. Sarajevo je privatna producentska kompanija. Bavi se filmskom, TV produkcijom i distribucijom. Pod ovim imenom djeluje od 1996. godine. Nastala je kao logičan slijed dugogodišnje saradnje i iskustva njenih osnivača na polju filmske i TV proizvodnje.

Šta je cilj Refresh Production?

Refresh Production je u poziciji da ostvaruje dobre poslovne veze sa lokalnim i međunarodnim partnerima iz opsega posla kojim se bavi, te na tim osnovama i namjerava razviti produkciju. Cilj produkcije je proizvodnja najkomplikovanijih filmskih i TV projekata u tržišnim uslovima poslovanja prema realnom stanju i potrebama koje vladaju na BH tržištu i šire, sa krajnjim ciljem produkcije dugometražnih igranih filmova.