Vera je stara gospođa na zamišljenom putu iz Švedske i nazad, gdje posjećuje sestru i njenu kćerku. Istina je da je na putu gore i dole u njenoj ulici u centru grada pokušavajući da održi prijatnu iluziju i da u tom procesu barem razgovara sa nekim ljudima.