Priču o Lošiću, Plavom orkestru i jednoj generaciji – ispričao je sarajevski režiser Pjer Žalica u filmu “Orkestar” – velikoj, ambicioznoj dokumentarističkoj simfoniji u kojoj režiser “orkestrira” tri desetljeća pop-kulture, kulturne i političke povijesti Jugoslavije i BiH.