Starac Zaim je sam na svijetu i želi to promijeniti. Zaljubljen je u komšinicu Muneveru. Munevera ga neće. Ali ima ko hoće.