Na inicijativu organizacije SUMERO (Saveza udruženja za pomoć osobama s fizičkim invaliditetima i mentalnom retardacijom u BiH) snimljeno je šest priča o ljudima uzrasta od 12-35 godina starosti s teškim invaliditetima koji nisu izazvani ratnim dejstvima niti posljedicama rata. Sa svima smo razgovarali o njihovim problemima i pratili jedan dan u njihovom životu. Priče su šokantne, a za većinu priča specifičan je životni elan i optimizam koji ovi ljudi nose u sebi.U filmu su prikazane poteškoće na koje oni nailaze, aktivnosti kojima se bave, njihove skromne želje i njihova borba za bolju budućnost.