Radnja se događa 1994. godine i paralelno prati pustolovine japanskog turista u Rimu i pokušaje bošnjačke porodice da preživi opsadu Sarajeva.